تاريخ روز : شنبه 27 دی 1399

سامانه اطلاع رساني سهامداران شركت آرمان سرمایه همراه

  

دیده بان بازار 

 
شما به حساب کاربری خود وارد نشده اید

آخرین معاملات 

 


معاملات روز (مبالغ به ریال)
ردیف زمان معاملهحجم معاملهقیمت معامله
ردیفی جهت نمایش وجود ندارد
 


سوابق معاملات (مبالغ به ریال)
ردیف تاریخحجم تجمیعیآخرین قیمتمیانگین قیمتتغییرات 
1 1398/01/31 20,000 1,000 1,000
0 %